İZMİR VOLEYBOL voleybol izmir il temsilciliği
create your own website


ERTELEME : (27.10.2017 CUMA)

Dernek Genel Kurul Toplantısı 
 
19:00   TOPLANTI GÜNDEMİ

1-DİVAN BAŞKANI VE EKİBİNİN SEÇİLMESİ.
2-SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI İBRASI
4-DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI
5-YENİ YÖNETİM KURULUNUN BELİRLENMESİ VE SEÇİM
6-YENİ DENETİM KURULUNUN BELİRLENMESİ VE SEÇİM
7-SEÇİM SONUÇLARININ RAPORLANMASI
8-DİLEK VE TEMENNİLER