İZMİR VOLEYBOL voleybol izmir il temsilciliği
design a website

KATILIM ŞARTLARI


- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

- En az Lise ve dengi okul mezunu olmak

- 19 yaşından gün almış,31 yaşından gün almamış olmak

  (Yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır,

  30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için

  36 yaşından gün almamış olmak)

- Adli Sicil kaydı bulunmamak

- Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli ceza almamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


- Başvuru Dilekçesi

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Adli Sicil Kaydı

- Dekont ( Kursa Katılım bedeli olan 150 TL, TEB Kızılay (138) şubesi nezdindeki, IBAN: TR980003200013800000032193 hesaba yatırılacak, dekontun açıklama kısmında İzmir Aday Hakem Kursu Katılım bedeli yazılı olacaktır)


KURS TARİHİ: 04-05-06- MAYIS 2018


BAŞVURU: Ataürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi

                 Ali Çetinkaya Bulvarı No:75 Kahramanlar İZMİR

                 Tel: 0531 777 18 00

SON BAŞVURU: 27 NİSAN 2018 OLUP, KONTENJAN DOLDUĞU TAKDİRDE BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR